Jakub Wegner

Backend developer

Portfolio
Stworzona w 4-osobowym zespole. Moja rola polegała m.in. na zarządzaniu serwerem oraz napisaniu API. Google Play
Aplikacja Android
PHP (API) + Java, Android SDK
Izometryczna gra tworzona na PC w 3-osobowym zespole
Gra
C++, SFML, Lua
Przykładowa strona internetowa tworzona w Symfony
Strona internetowa
HTML, CSS, JS, SQL, PHP, Symfony
Strona stworzona na potrzeby nowego produktu.
www.contactleader.pl
Strona internetowa
HTML, CSS, JS, PHP, SQL, Smarty
Aplikacja stworzona na konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Służy do szybkiego kontaktu ze służbami bezp.
Aplikacja Android
PHP (API) + Java, Android SDK
Strona z ogłoszeniami. W trakcie prac.
Strona internetowa
HTML, CSS, JS, PHP, SQL
Nawigacja głosowa dla rowerów miejskich. Aplikacja stworzona w ramach spotkania Braincode2016 zorganizowanego przez Allegro.tech.
Aplikacja Android
Java, Android SDK
Import produktów (pliku XML) z hurtowni do sklepu.
Moduł Prestashop
PHP (Prestashop), SQL, JS (jQuery), Smarty
Możliwość utworzenia przez użytkownika tabeli rozmiarów i przypisania jej do konkretnych produktów.
Moduł Prestashop
PHP (Prestashop), SQL, JS (jQuery), Smarty
Gra na Androida, nieopublikowana.
Gra Android
C#, Unity
Gra na Androida.
Google Play
Gra Android
Lua, Corona SDK
Gra stworzona na Ludum Dare 33 (międzynarodowy konkurs).
Gra PC
C#, Unity
Gra tworzona hobbystycznie. Próba odwzorowania widoku 3D w 2 wymiarach.
Gra PC
C++, Allegro5
Gra stworzona na konkurs, zajęła 3. miejsce.
Gra PC
C#, Unity
Gra tworzona hobbystycznie. Remake kultowej gry Cezar 3.
Gra PC
C++, Allegro5
Aplikacja tworzona hobbystycznie.
Aplikacja PC - sieci neuronowe
C++
Za jej pomocą w wygodny sposób można skompilować kod TypeScript do JavaScript.
Aplikacja PC - TypeScript IDE
C#
Za jej pomocą w wygodny sposób można połączyć np. animację z wielu plików w jeden plik tzw. sprite sheet.
Aplikacja PC
Java, Swing
Kontakt
contact@jakubwegner.com